Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en
ieder kind kan excelleren.

 
Wij werken daarom hard om op onze school goed onderwijs  en de beste zorg voor onze  leerlingen te bieden. Centraal staat dat het onderwijs en de zorg zich aanpassen aan het kind. Alles is erop gericht om ít optimale uit elk van onze leerlingen te halen.

Tevens  vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
Samen met ouders werken we niet alleen aan Ďt goed kunnen rekenen, lezen en spellen, maar ontwikkelen we ook vaardigheden van kinderen op andere vakken, stimuleren hun sociale en emotionele ontwikkeling en motivatie.


Wij realiseren dit door:
- opbrengstgericht te werken
- duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze   
  groepsplannen
- onze kinderen goed te (leren) kennen en hun
  onderwijsbehoeften in kaart te brengen
- te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen
  kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
- kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen  
  ontwikkelingsproces
- een goed functionerend zorgsysteem
- een open en professionele communicatie met kinderen,
  ouders en elkaar
- oog en oor te hebben voor ontwikkelingen en nieuwe
  inzichten op het gebied van onderwijs
- veel aandacht te hebben voor het sociaal pedagogisch
  klimaat door te werken met de methode    
  leefstijl en de 3 gouden regels die binnen de hele school
  een plek krijgen.